Nieuws

Uitnodiging informatieavond windpark 1 november

De afgelopen maanden hebben er twee fysieke informatieavonden van windpark Echteld Lienden, onderdeel van Energiepark Echteld Lienden) plaatsgevonden, op 29 maart en 26 juni. Op woensdagavond 1 november 2023 vindt de derde informatieavond plaats voor het windpark. Tijdens deze avond presenteren Vattenfall en de provincie het voorlopig ontwerp van het windpark en geven we uitleg over de concept-milieueffectrapportage, ook vertelt de Energiecoöperatie Echteld-Lienden meer over het plan voor (financiële) omwonendenvoordeel dat er ligt. Deze derde informatieavond vindt plaats in Dorpshuis IJzendoorn, J.R. Zeemanstraat 12a, 4053 JN te IJzendoorn. 

Programma 

Het programma ziet er als volgt uit: 

19.00 uur: Inloop

19.30 – 20.30 uur: Algemene toelichting

20.30 – 21.30 uur: Informatiemarkt

21.30 uur: napraten – optioneel 
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.