Omgeving

Vattenfall wil zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde creëren met de plannen voor Energiepark Echteld Lienden. Wij geloven ook in een duurzame, goede én langetermijnrelatie met de omgeving. Dat betekent dat iedereen in de gemeenten moet kunnen meedoen met, meedenken over en meeprofiteren van het energiepark. Bij de ontwikkeling van Energiepark Echteld Lienden nemen we de omgeving vanaf het begin mee in het proces.

Vattenfall wil samen met de omgeving onderzoeken waar en onder welke voorwaarden binnen de door de gemeente Buren en Neder-Betuwe aangewezen zoekgebieden het beste zonnepanelen en windturbines worden geplaatst in het gebied langs de A15.

Hoewel voor zonneparken en windparken aparte procedures gelden, wil Vattenfall de dialoog met de omgeving en de inspraakmogelijkheden van deze twee trajecten zoveel mogelijk combineren.

Meedenken en meepraten

In gesprek met directe omwonenden
We zullen de komende periode gebruiken om keukentafelgesprekken te voeren met bewoners en bedrijven in de directe omgeving. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief. Tijdens deze gesprekken leggen we uit wie we zijn, wat onze ideeën zijn en vragen we hoe de omgeving betrokken en geïnformeerd wil worden. Bijvoorbeeld door deelname aan het participatieplatform.

Meewerken in een participatieplatform
We richten een participatieplatform op, waarin omwonenden, omliggende bedrijven, dorpsraden en andere belanghebbenden kunnen meewerken aan de ontwikkeling van het park. Zo kunnen ze bijvoorbeeld meedoen aan ontwerpsessies om de landschappelijke inpassing van het zonnepark en het windpark te bepalen of meedenken over de manier waarop de omgeving financieel profiteert van het energiepark. Het participatieplatform heeft een adviserende rol.

Kennismaken en vragen stellen tijdens bewonersavonden
Verderop in het proces organiseren wij bewonersavonden, waarbij we alle geïnteresseerde inwoners, het lokale bedrijfsleven en andere belanghebbenden die niet deelnemen aan het participatieplatform, betrekken bij het plan. Iedereen mag hier vragen stellen en meedenken over het plan. We vertellen hier ook meer over de manier waarop de omgeving financieel kan meedoen.

Meeprofiteren

Vattenfall wil dat de omgeving meeprofiteert van het energiepark. We werken daarom vanaf de start samen met Energiecoöperatie Echteld-Lienden. Vattenfall wil daarnaast dat alle inwoners mee kunnen doen. We praten met de omgeving en kijken waar behoefte aan is. De uiteindelijke vorm van de financiële participatie zal daarom later in het proces vormgegeven worden. Wel kun je hierbij denken aan:

  • Lokaal eigenaarschap verkennen met Energiecoöperatie Echteld-Lienden en lokale ondernemers;
  • Mee-investeren via een obligatieregeling;
  • Korting op producten en diensten: zelf verduurzamen;
  • Afname van lokaal opgewekte duurzame energie;
  • Bijdragen aan een omgevingsfonds.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.