Betrokken partijen

Vattenfall werkt voor Energiepark Echteld Lienden samen met verschillende partijen.

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland wil in 2030 55% van de broeikasgassen hebben gereduceerd. Zonne- en windenergie dragen bij aan het behalen van deze doelstellingen. Daarom heeft de provincie de mogelijkheden om zonne- en windenergie op te wekken in kaart gebracht in de ‘Omgevingsvisie provincie Gelderland’. Het plangebied van Energiepark Echteld Lienden bevindt zich in dit gebied. 

Gemeente Buren

Na de verkenning van de mogelijkheden kan Vattenfall een vergunningsaanvraag indienen voor de bouw van windmolens en/of zonnepanelen bij de gemeente Buren. Het gaat hierbij om het plangebied aan de noordzijde van de A15. Wanneer de gemeente Buren een omgevingsvergunning afgeeft, is deze daarmee ook bevoegd gezag voor dit project.

Gemeente Neder-Betuwe

Na de verkenning van de mogelijkheden kan Vattenfall een vergunningsaanvraag indienen voor de bouw van windmolens en/of zonnepanelen bij de gemeente Neder-Betuwe. Het gaat hierbij om het plangebied aan de zuidzijde van de A15. Wanneer de gemeente Neder-Betuwe een omgevingsvergunning afgeeft, is deze daarmee ook bevoegd gezag voor dit project.

Energiecoöperatie Echteld-Lienden

Vattenfall werkt samen met Energiecoöperatie Echteld-Lienden. De uiteindelijke vorm van de financiële participatie zal later in het proces vormgegeven worden. Wel kun je hierbij denken aan de mogelijkheden tot lokaal eigenaarschap verkennen samen met de energiecoöperatie.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. We investeren fors in wind- en zonne-energie, om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.