Energiepark

Vattenfall wil fossielvrij leven mogelijk maken binnen een generatie. De groei van duurzame bronnen, zoals wind en zon, vormt een belangrijk onderdeel van deze ambitie. Langs de A15 binnen de gemeenten Buren en Neder-Betuwe onderzoekt Vattenfall daarom samen met de omgeving de mogelijkheid voor een windpark en zonnepark. We noemen deze verschillende initiatieven samen ‘Energiepark Echteld Lienden’.  

 

 

Over het energiepark

Het gaat om een ontwikkeling aan beide zijden van de A15. Aan de noordkant heeft Vattenfall plannen voor de ontwikkeling van een zonnepark in de buurt van de Panderweg. Daarnaast onderzoekt Vattenfall de mogelijkheden voor een windpark aan beide zijden van de A15. Ten zuiden van de A15 staan al vier windmolens van Vattenfall in de omgeving van Echteld. Die windmolens moeten op termijn worden vervangen door nieuwe, krachtigere exemplaren. Bekijk hier voorbeeldproject Energiepark Haringvliet Zuid.

Denk en praat je mee?

Vattenfall vindt het heel belangrijk dat de omgeving vanaf begin af aan mee kan denken en mee kan praten over de mogelijke ontwikkeling van deze initiatieven. Komende periode wordt dan ook gebruikt om samen met de omgeving te bepalen waar en onder welke voorwaarden het beste zonnepanelen en windturbines kunnen worden geplaatst binnen door de gemeenten aangewezen zoekgebieden (zie klimaatnota gemeente Neder-Betuwe en klimaatvisie gemeente Buren). Daarbij houden we ook rekening met de kaders van de Regionale Energiestrategie (RES) Fruitdelta Rivierenland waar gemeente Buren en Neder-Betuwe onder vallen.

Voor zonneparken en windparken gelden aparte procedures. Vattenfall wil de dialoog met de omgeving en de inspraakmogelijkheden van deze twee trajecten zoveel mogelijk combineren. Hoe Vattenfall de omgeving precies gaat meenemen in dit proces is te lezen op de pagina Omgeving. Lees hier ook welke partijen betrokken zijn bij deze initiatieven.

Lokaal voordeel

We willen zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde creëren met onze plannen. We nodigen je dus niet alleen uit om mee te denken en te praten, maar maken het ook mogelijk om mee te profiteren. Lees meer op deze pagina.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.