Omgevingsadviesraad

De omgevingsadviesraad is het eerste aanspreekpunt voor Vattenfall, gemeenten en de provincie bij de ontwikkeling van het windpark, en adviseert bij alle belangrijke tussenstappen namens omwonenden.

Vragen aan de omgevingsadviesraad? Mail naar omgevingsadviesraad@energieparkechteldlienden.nl

De omgevingsadviesraad bestaat uit:

Harold van der Cruijsen

Jan Poelman

Wiel Mattheij

Gijs van Riemsdijk

Jos van Veen

Michal de Keijzer

Peter van de Burg

Sandra van Breukelen

Jan Wasserman

Boris Oosterling

Henk Zomerdijk

Ellen Smits

Dirk-Jan van Doorn

Henk Kemp

Vertegenwoordiger van Jongerenraad Neder Betuwe

Nieuws

Omgevingsadviesraad windpark Echteld-Lienden van start gegaan 

Verslagen

Memo stuurgroep over Voorkeursalternatief

Verslag OAR 22 januari 2024

Verslag OAR 14 december 2023

Verslag OAR 14 november 2023

Verslag OAR 23 oktober 2023

Verslag OAR 21 september 2023

Verslag OAR 30 augustus 2023

Verslag OAR 24 mei 2023

Verslag OAR 8 juni 2023

Verslag OAR 28 juni 2023Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.