Nieuws

Alles over de rol van de Omgevingsadviesraad 

Foto Henk Zomerdijk, gemaakt door Raphael Drent voor De Gelderlander

Foto: De Gelderlander/Raphael Drent

Bij de realisatie van windpark Echteld Lienden zijn verschillende partijen betrokken. Initiatiefnemer Vattenfall werkt namelijk samen met Energiecoöperatie Echteld-Lienden, provincie Gelderland, gemeente Buren en gemeente Neder-Betuwe. Daarnaast geeft een vertegenwoordiging van de omwonenden advies aan deze partijen via de Omgevingsadviesraad (OAR). Voorzitter Henk Zomerdijk vertelt wat deze OAR precies doet.  

Henk: “We hebben ons best gedaan om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit de omgeving in de OAR te krijgen en dat is denk ik goed gelukt. De OAR is een gezelschap van ongeveer 20 omwonenden geworden. De leden van de OAR zullen vooral letten op de invloed van de windturbines op de omgeving. Denk aan slagschaduw, geluid, gezondheid en hoe omwonenden kunnen meeprofiteren van de opbrengsten. 

In de praktijk betekent dit dat we regelmatig bijeenkomen, we hebben nu al vier vergaderingen gehad. We nemen dan alle belangrijke stukken uit de officiële procedure door en brengen hier advies over uit. Dit advies zal uiteindelijk gewogen moeten worden door de stuurgroep van het project.” 

Onafhankelijke voorzitter 

“Hoewel we geen experts zijn op dit gebied maar omwonenden, verwachten we wel dat ze ons serieus nemen. Dus dat betekent dat we genoeg tijd willen hebben om tot een advies te kunnen komen. Als voorzitter probeer ik mijn rol zo onafhankelijk mogelijk te vervullen. Dat ben ik overigens ook wel gewend vanuit mijn ervaring als vroegere burgemeester in dit gebied.” 

Het is voor de deelnemers aan de OAR best een uitdaging, want deze rol is voor iedereen nieuw. Daarom hebben we nu ook besloten om een adviseur aan te stellen van een belangenvereniging voor omwonenden van windparken. Deze adviseur kan ons begeleiden in het hele proces. We gaan nu voor elke vergadering van de OAR eerst met alleen omwonenden bij elkaar zitten en de adviseur om de vergadering voor te bereiden. Bij die voorbereiding zijn de provincie, Vattenfall en ikzelf niet aanwezig.”  

Kom naar informatieavonden 

“We willen nu ook een omgevingsovereenkomst maken met Vattenfall, waarin we een aantal belangrijke punten voor de omgeving willen vastleggen, zoals zo weinig mogelijk geluid, dat de gezondheid wordt gemonitord en dat er gekeken wordt naar slagschaduw en hoe de windmolens eruitzien. 

De OAR is gemotiveerd om te zorgen dat het windpark op een zo goed mogelijke manier wordt ingepast in de omgeving en dat omwonenden er zo min mogelijk van merken. Maar ik zou ook tegen andere omwonenden willen zeggen: ga vooral naar informatieavonden en volg de website om te zien hoe het proces verloopt. En als je vragen hebt, kan Vattenfall zelfs op keukentafelgesprek bij je komen.” 

Vragen voor de Omgevingsadviesraad? Mail naar omgevingsadviesraad@energieparkechteldlienden.nl
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.