Nieuws

Provincie Gelderland stelt besluit windpark Echteld Lienden uit tot na de zomer

De provincie Gelderland stelt de besluitvorming over het windpark Echteld Lienden met een paar maanden uit. In maart 2024 heeft Vattenfall officieel de omgevingsvergunningen aangevraagd voor de bouw van 7 windturbines in het gebied. De provincie heeft meer tijd nodig om de besluiten zorgvuldig voor te bereiden.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hechten grote waarde aan een zorgvuldige besluitvorming. Door de besluitvorming een paar maanden uit te stellen, wil de provincie onder andere voorkomen dat de periode waarin inwoners op de ontwerpbesluiten kunnen reageren in de zomervakantie valt. Naar verwachting worden de ontwerpbesluiten na de zomer 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze zienswijzeperiode heeft iedereen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbesluiten.

Lees hier het nieuwsbericht op de website van de provincie Gelderland
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. We investeren fors in wind- en zonne-energie, om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.