Nieuws

Omgevingsadviesraad windpark Echteld-Lienden van start gegaan 

Op 24 mei vond de eerste bijeenkomst plaats van de omgevingsadviesraad (OAR) voor windpark Echteld-Lienden. De omgevingsadviesraad is het eerste aanspreekpunt voor Vattenfall, gemeenten en de provincie bij de ontwikkeling van het windpark, en adviseert bij alle belangrijke tussenstappen namens omwonenden. 

Toelichting op stand van zaken 

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de aanwezigen na een kennismaking een toelichting gekregen van Vattenfall over de ontwikkeling van het windpark en de stappen die de komende periode gezet gaan worden. Ook Energiecoöperatie Echteld-Lienden heeft een korte toelichting gegeven over hoe zij het financieel meeprofiteren willen organiseren bij het windpark. 

Werkafspraken 

De omgevingsadviesraad heeft een aantal praktische zaken met elkaar afgestemd om de komende periode succesvol aan de slag te kunnen. Zo is afgesproken dat er direct wordt geadviseerd aan de stuurgroep van het project waar, naast Vattenfall en de provincie, ook de gemeenten Neder-Betuwe & Buren en de Energiecoöperatie in zitten. 

Henk Zomerdijk is verkozen tot voorzitter van de omgevingsadviesraad. Met zijn ervaring als burgemeester en ook als voorzitter van de klankbordgroep dijkversterking Neder-Betuwe heeft de omgevingsadviesraad daarmee een ervaren voorzitter. 

De omgevingsadviesraad komt voor de zomer nog twee keer bij elkaar, op 8 en 28 juni. Voor de volgende vergaderingen wordt gezocht naar een onafhankelijke notulist. Alle verslagen van de omgevingsadviesraad worden openbaar gepubliceerd op de website na goedkeuring van de OAR. 

Aansluiten bij de omgevingsadviesraad? 

Wilt u graag onderdeel zijn van de omgevingsadviesraad, of wilt u een keer aansluiten bij een vergadering? Neem dan contact met ons via info@energieparkechteldlienden.nl

In het bijzonder nodigen wij mensen uit de dorpskern van Echteld of rond de Veldstraat in Lienden van harte uit om de omgevingsadviesraad te versterken. Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek of een verdere toelichting, dan horen wij dit uiteraard ook graag.  
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.