Nieuws

Bewonersbrief stand van zaken Energiepark Echteld Lienden 

Op 26 januari jl. hebben bewoners en ondernemers uit de omgeving opnieuw een brief ontvangen van Vattenfall over de stand van zaken rondom Energiepark Echteld Lienden. Aanleiding hiervoor was de (hernieuwde) start van de ontwikkeling van de windturbines in het park. De brief is verstuurd naar omwonenden binnen ongeveer 1 km rondom het plangebied. Deze straal is gekozen, omdat deze bewoners het meeste te maken zullen hebben met de nieuwe windmolens. De verdere omgeving wordt o.a. geïnformeerd via deze website, de nieuwsbrief of de bewonersavonden. Sinds 2021 onderzoekt Vattenfall de mogelijkheid om een windpark en twee zonneparken te ontwikkelen in het gebied langs beide zijden van de A15 tussen Echteld en Lienden, onder de naam: Energiepark Echteld Lienden. In de brief werd de stand van zaken sindsdien verder toegelicht. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de brief.

Zonnepark Panderweg-Oost
Voor de zonneparken is de ontwikkeling in een vergevorderd stadium: eind 2022 is voor het zonnepark aan de Panderweg een vergunning aangevraagd bij de gemeente Buren. Deze vergunning ligt op dit moment t/m 7 april ter inzage.

Windpark Echteld Lienden
Wat betreft de windturbines is eind 2022 door de provincie Gelderland besloten om de ruimtelijke procedure te starten en te begeleiden voor het plaatsen van nieuwe turbines in het zoekgebied. Deze procedure noemen we een ‘provinciaal inpassingsplan (PIP)’. Dit houdt in dat de provincie voorwaarden stelt waaronder de windturbines geplaatst mogen worden. Vervolgens toetst en beoordeelt de provincie de plannen en verleent op basis daarvan wel of geen toestemming. Inwoners van de gemeente Buren en de gemeente Neder-Betuwe worden geïnformeerd en kunnen meedenken en adviseren over de plannen.

U kunt meedoen met het windpark
Samen met u onderzoeken we welke locaties in het zoekgebied het meest geschikt zijn voor de windturbines en welke voorwaarden belangrijk zijn. Daarnaast verkennen we gezamenlijk de mogelijkheden hoe het windpark u zo veel mogelijk (financieel) oplevert. De energiecoöperatie Echteld-Lienden haalt hier middels een enquête input bij u op.

Kom naar de informatieavond!
U kunt meedoen en meedenken over het windpark. Daarom organiseren we op 29 maart om 19.30 uur de eerste informatieavond. Deze vindt plaats in Dorpshuis De Hoge Hof in Echteld. Meld u aan voor deze avond via de website (www.energieparkechteldlienden.nl/energieavond/).
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.