Nieuws

Veel vragen tijdens 2e informatieavond windpark Echteld Lienden  

Op maandag 26 juni vond de tweede informatieavond over het windpark Echteld Lienden plaats in het Dorpshuis in IJzendoorn. Vattenfall en de Provincie Gelderland gaven uitleg over het project, de stand van zaken en de nog te nemen stappen voor de vergunningsaanvraag. Het participatieproces rondom het windpark is inmiddels in volle gang, met een Omgevingsadviesraad namens omwonenden en een Ontwerpplatform met deskundigen, belanghebbende partijen, overheden en omwonenden. Er waren ongeveer 65 bezoekers aanwezig tijdens de informatieavond. 

Veel vragen van inwoners beantwoord   

Omgevingsmanager Bas Vollebregt van Vattenfall informeerde de bezoekers over de stand van zaken van het project. Bewoners stelden allerlei vragen over o.a. de hoogte van de windturbines, het aantal windmolens en de veiligheid voor de leefomgeving. De provincie gaf meer uitleg over de processtappen die gevolgd moeten worden voor de vergunningsaanvraag. Energiecoöperatie Echteld-Lienden informeerde de inwoners over de stand van zaken rondom de financiële participatie. De wethouders van de betrokken gemeenten Neder-Betuwe en Buren waren ook aanwezig voor het beantwoorden van vragen. 

Uiterste grenzen van ontwerpen worden onderzocht 

Een volgende stap in het proces is om de komende maanden meerdere onderzoeken uit te voeren. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van het windpark op het milieu, de leefomgeving, gezondheid, veiligheid, archeologie en bodem. Bij deze onderzoeken worden de uiterste scenario’s onderzocht om een goed beeld te krijgen van de gevolgen voor het milieu en de leefomgeving. Bij de onderzoeken worden zes varianten van het ontwerp onderzocht. De resultaten worden meegenomen voor het definitieve ontwerp voor het windpark.  

Geluid als belangrijkste thema 

Op basis van alle gesprekken met omwonenden, belangenorganisaties, de Omgevingsadviesraad en het ontwerpplatform is er een lijst samengesteld met thema’s die een rol moeten spelen in het ontwerpproces. Bezoekers konden tijdens de informatieavond met stickers aangeven welk thema zij het meest belangrijk vinden. Veruit de meeste stickers werden geplakt bij het thema geluid. Daarna scoorden de thema’s slagschaduw, landschappelijke inpassing en waardevermindering het hoogst, met allen ongeveer een gelijk aantal stickers.  

De Omgevingsadviesraad van omwonenden  

Henk Zomerdijk, de voorzitter van de Omgevingsadviesraad, vertelde dat de raad zich actief zal inzetten voor de belangen van omwonenden. De Omgevingsadviesraad is inmiddels al twee keer bij elkaar gekomen en werkt aan een omgevingsovereenkomst, waarin afspraken met Vattenfall en de provincie worden vastgelegd. De Omgevingsadviesraad zoekt op dit moment nog specifiek inwoners die willen aansluiten uit Echteld.  

Ontwerpplatform 

In het Ontwerpplatform zitten deskundigen, belanghebbende partijen, overheden en omwonenden. Hier worden voorstellen voor het ontwerp van het windpark uitgewerkt. Het Ontwerpplatform is inmiddels één keer bij elkaar gekomen. Het Ontwerpplatform werkt met de Windplanner, een digitaal systeem waarbij het ontwerp op de kaart en in 3D in de omgeving getoond wordt. Zo kun je goed zien hoe het er ‘in het echt’ uitziet. 

Meer informatie, de nieuwsbrief en het digitaal bezoekerscentrum 

Wil je alle ontwikkelingen rondom dit project graag volgen? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Op deze website is binnenkort ook het digitaal bezoekerscentrum over het windpark Echteld-Lienden te vinden.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.