Nieuws

Eerste energieavond windpark Echteld-Lienden druk bezocht

Bezoekers op de energieavond

Op 29 maart vond de eerste informatieavond over het windpark Echteld-Lienden plaats. Dit is een onderdeel van Energiepark Echteld Lienden. Tijdens deze avond hebben de provincie en Vattenfall toegelicht hoe zij onderzoeken hoe 7 tot 11 windmolens naast de A15 geplaatst kunnen worden. Die windmolens worden vervangen door hogere, nieuwe, krachtigere exemplaren en aan de noordzijde worden windmolens toegevoegd, in totaal betreft het windpark naar verwachting 7 tot 11 windturbines, waarbij de verdeling ook nog onderdeel is van het ontwerpproces. (zie Over het windinitiatief – Energiepark Echteld Lienden). Er waren ongeveer 90 bezoekers aanwezig, waarvan de helft van de bezoekers uit de gemeente Neder-Betuwe en de andere helft uit de gemeente Buren. Tijdens het hele planproces zullen er nog meer informatieavonden volgen.

Onverwachte drukte – Neem vooral contact op

Door een hoger aantal aanwezigen dan verwacht, was de ruimte deze avond aan de krappe kant. Een aantal mensen heeft aangegeven dat zij in verband met de drukte eerder zijn weggegaan. Indien dat voor u geldt, of wanneer u nog andere vragen heeft, neem dan contact op met ons op. Dit kan via het contactformulier of per mail via info@energieparkechteldlienden.nl. Nadat we uw vraag hebben beantwoord, nemen we deze ook op in het overzicht met veelgestelde vragen. Dat geldt ook voor alle input die uit de energieavond is voortgekomen.

Presentaties over de aanleiding, procedure, profiteren en meedoen

De avond begon met een kop koffie en thee, waarna er vier korte presentaties werden gegeven. Projectleider Janne Britt de Korte van Vattenfall gaf een toelichting over de aanleiding van dit traject. De provincie vertelde meer over de komende stappen, van het planproces tot aan de vergunningsaanvraag, van het Projectbesluit voor het windpark Echteld-Lienden.

Bert Budding van de Energiecoöperatie Echteld- Lienden benadrukte nogmaals dat deze avond ook bedoeld is voor inwoners om aan te geven hoe zij graag meeprofiteren van het komende windpark. De Energiecoöperatie heeft hierover een enquête uitgezet en al 105 inwoners hebben deze ingevuld.

Bas Vollebregt van Vattenfall vertelde dat inwoners kunnen meepraten over het ontwerp en de inpassing in het landschap. Hoe het windpark er precies uit komt te zien, is nog niet besloten. Inwoners werden aangemoedigd zich aan te melden voor de Omgevingsadviesraad en het Ontwerpplatform.

Aanwezigen gaven meermaals aan graag duidelijkheid te willen over welke ontwerpruimte er nog is voor het park. In een volgend nieuwsbericht zullen wij hier daarom een aanvullende toelichting op geven en delen we de informatieborden.

Informatiemarkt met vier thematafels

Na de presentaties was er een informatiemarkt met verschillende onderwerpen: Leefomgeving, Natuur & Landschap, Meeprofiteren (Energiecoöperatie Echteld-Lienden) en Participatie. Inwoners werden via informatieborden geïnformeerd over het plan en konden zich aanmelden om mee te denken en mee te doen.

De onderwerpen die het meest aan bod kwamen aan de tafels waren:

  • Wat ligt er al vast/waar ligt nog ontwerpruimte?
  • Geluids(normen)
  • Slagschaduw
  • Hoe blijf ik verder op de hoogte?
  • Mogelijkheden voor groene aankleding van het gebied

Een uitgebreidere samenvatting van de meest gestelde vragen zullen wij op korte termijn delen.

Meld u aan voor de Omgevingsadviesraad

Wilt u graag onderdeel zijn van de Omgevingsadviesraad, of wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons via het contactformulier of per mail via info@energieparkechteldlienden.nl. Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, dan horen wij dit uiteraard ook graag.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.