Nieuws

Digitale informatieavond 5 september

De afgelopen maanden hebben er twee informatieavonden van windpark Echteld Lienden plaatsgevonden, op 29 maart en 26 juni. Tijdens deze bijeenkomsten kregen de aanwezigen informatie over het project, de stand van zaken en de nog te nemen stappen. Daarnaast was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen rond windpark Echteld Lienden. Was u niet in de gelegenheid om deze eerste twee avonden bij te wonen? Dan bent u welkom bij de digitale informatieavond op 5 september van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. Op deze avond wordt geen nieuwe informatie verteld, maar herhalen we de informatie van de eerste twee avonden.

Wat: Digitale informatieavond windpark Echteld Lienden
Wanneer: Dinsdag 5 september, van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur, digitale inloop vanaf 19.20 uur. 
Waar: Online, via Microsoft Teams
Voor wie: Omwonenden die niet aanwezig konden zijn bij de fysieke informatieavonden

Aanmelden en link
U kunt zich via de knop hieronder aanmelden voor de digitale informatieavond. Na aanmelding ontvangt u dichter op de datum een mail met een link naar de Microsoft Teams-vergaderomgeving. U kunt deze link openen in uw browser, ook zonder dat u de Microsoft Teams app op uw computer heeft staan of zonder een Microsoft account. Als het gebruik van Microsoft Teams nieuw voor u is, kunt u het beste om 19.20 meteen proberen in te loggen. Lukt dit niet? Mail dan naar info@energieparkechteldlienden.nl  
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.