Nieuws

Visualisaties windpark Echteld Lienden nu te zien in het digitale bezoekerscentrum

Op woensdag 1 november vond de derde informatieavond over windpark Echteld Lienden plaats in het Dorpshuis IJzendoorn. Vattenfall, de provincie Gelderland en de Energiecoöperatie Echteld-Lienden gaven uitleg over de stand van zaken van het project en de nog te nemen stappen. De avond werd afgesloten met een informatiemarkt waar onder andere de visualisaties van het voorlopig ontwerp zichtbaar waren. Deze visualisaties zijn vanaf nu te zien in het digitale bezoekerscentrum.

Hoe vind ik de visualisaties?

Wanneer u zich in het digitale bezoekerscentrum bevindt, ziet u in het midden een tafel met een plattegrond. Klik op de plattegrond die op tafel ligt, zodat de plattegrond zich uitvouwt. U kunt nu op het camera-icoon klikken om de visualisaties te bekijken. De visualisaties bestaan uit foto’s van verschillende locaties in de gemeenten Neder-Betuwe en Buren. Deze locaties zijn in afstemming met de omgevingsadviesraad gekozen en bieden vanuit verschillende hoeken in de omgeving een blik op het mogelijke ontwerp van het windpark. De turbines zijn in de afbeeldingen gevisualiseerd, zodat u een beeld krijgt van hoe de omgeving er vanaf dat punt ongeveer uit komt te zien.

Hier ziet u 5 varianten van een mogelijk ontwerp van het windpark. In totaal zijn er 9 posities waar een windturbine kan komen te staan. Per variant worden er 8 posities gebruikt om een turbine te plaatsen. De windturbines die getoond worden hebben een ashoogte (waar de gondel zit) van 166 meter en een rotordiameter (de wieken) van in totaal 162 meter. Dat maakt dat als de wiek rechtovereind staat de zogenaamde tiphoogte (het hoogste punt) 247 meter is.

 Deze visualisaties zijn bedoeld om bewoners een beter beeld te geven van hoe het windpark er ongeveer uit komt te zien, maar deze zijn vooralsnog onderdeel van het voorlopig ontwerp. Dat betekent dat het nog niet definitief vaststaat waar turbines komen te staan.

Meer informatie, de nieuwsbrief en het digitaal bezoekerscentrum 

Wilt u alle ontwikkelingen rondom dit project graag volgen? Meld u aan voor de nieuwsbrief of houd deze website of het digitale bezoekerscentrum in de gaten.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.