Nieuws

Kritische vragen tijdens derde informatieavond windpark Echteld Lienden

Op woensdag 1 november vond de derde informatieavond over windpark Echteld Lienden plaats in het Dorpshuis IJzendoorn. Het was de drukstbezochte avond tot nu toe – er waren ongeveer 125 bezoekers aanwezig. Vattenfall, de provincie Gelderland en de Energiecoöperatie Echteld-Lienden gaven uitleg over de stand van zaken van het project en de nog te nemen stappen. Daarnaast werden de mogelijke ontwerpen gepresenteerd.  

Gedeputeerde Ans Mol van de provincie Gelderland opende de avond, waarna Duco van Dijk, projectleider van het windpark bij de provincie, uitleg gaf over de huidige stand van zaken, de totstandkoming van het voorkeursalternatief en de nog te nemen stappen. Vervolgens informeerde Energiecoöperatie Echteld-Lienden (Bert Budding en Ron van Ewijk) de aanwezigen over de mogelijkheden van financiële participatie bij dit windpark. Tot slot presenteerde omgevingsmanager Bas Vollebregt van Vattenfall de uitkomsten uit de milieuonderzoeken en de mogelijke ontwerpen die nu op tafel liggen. 

Kritische vragen van bewoners 

De presentaties riepen veel kritische vragen op. Bewoners waren met name benieuwd naar de afstand van een turbine tot hun woning en hoe het windpark eruit komt te zien. Alle vragen werden beantwoord en bewoners gaven aan waardering te hebben over de eerste duidelijkheid hoe het windpark er ongeveer uit kan komen te zien. De avond werd afgesloten met een informatiemarkt waar onder andere de visualisaties van het voorlopig ontwerp zichtbaar waren. Deze visualisaties zullen binnenkort ook te zien zijn in het digitale bezoekerscentrum.  

Meer informatie, de nieuwsbrief en het digitaal bezoekerscentrum  

Wilt u alle ontwikkelingen rondom dit project graag volgen? Meld u aan voor de nieuwsbrief of houd deze website of het digitale bezoekerscentrum in de gaten.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.