Nieuws

Uitnodiging workshop Nadeelcompensatie 15 mei

Vattenfall ontwikkelt in de omgeving Echteld, aan weerszijden van de A15, zeven windturbines. We zijn ons ervan bewust dat windturbines impact kunnen hebben op factoren als leefomgeving en het (uit)zicht. Bij relevante schadefactoren kunnen omwonenden en omliggende bedrijven in aanmerking komen voor een schadevergoeding: het recht op nadeelcompensatie.

beoordeling is gebaseerd op de Omgevingswet. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding en hoe u een aanvraag tot nadeelcompensatie indient? Kom dan naar de workshop Nadeelcompensatie. Tijdens de workshop vertellen we meer over wat nadeelcompensatie is. We geven een voorlichting over het indienen van een aanvraag en over de procedure en beleidskaders voor nadeelcompensatie.

Workshop Nadeelcompensatie

Datum:       woensdag 15 mei

Tijdstip:      inloop 19.00 uur, start 19.30 uur

Locatie:      Dorpshuis IJzendoorn – J.R. Zeemanstraat 12a

Aanmelden 

Komt u naar de workshop? Meldt u zich uiterlijk maandag 13 mei aan via het aanmeldformulier op de website.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.