Nieuws

Veel zorgen tijdens inloopbijeenkomsten Windpark Echteld Lienden

Op maandag 18 en dinsdag 26 maart organiseerde Vattenfall twee inloopbijeenkomsten om uitleg te geven over het voorkeursalternatief (VKA) dat eind januari door de provincie Gelderland is vastgesteld, persoonlijke vragen te beantwoorden en de laatste input op te halen voor het definitief ontwerp.

Tijdens de bijeenkomsten liet Vattenfall de voorlopige ontwerpen van de kabels en wegen zien. Bij deze voorlopige ontwerpen is er geprobeerd om zo min mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken en zoveel mogelijk bomen te behouden. Daarom heeft het onder andere de voorkeur om het aanleveren van materialen voor de bouw niet via de Saneringsweg te laten voorlopen. Vattenfall is op dit moment in gesprek met grondeigenaren om te kijken of dit mogelijk is.

Ook is aan de hand van voorbeelden om input gevraagd aan de omgeving, zoals welke toevoegingen bij kunnen dragen aan een goede landschappelijke inpassing van het windpark. Voorbeelden zijn een wandelpad of groenstrook. Hierop gaven een aantal bezoekers aan bomen toe te voegen op specifieke plekken. Veel bezoekers vonden deze vraag ingewikkeld, vanwege onderliggende zorgen over het windpark. Alle suggesties worden door Vattenfall meegenomen in het verdere ontwerpproces.

Zorgen over het windpark

Een groot deel van de bezoekers gaf dan ook aan zich zorgen te maken over onder andere geluid, gezondheid en waardedaling van de woning. Veel van de zorgen die het meest genoemd zijn, zoals geluid, slagschaduw en gezondheid worden uitgebreid onderzocht in de milieuonderzoeken die Vattenfall toevoegt aan de vergunningsaanvraag. Op korte termijn bieden wij hierover meer informatie.

Tijdens de avond op 18 maart waren zo’n 25 tot 30 personen, verspreid over de avond, aanwezig. Op 26 maart zijn er in totaal 30 mensen langsgekomen.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. We investeren fors in wind- en zonne-energie, om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.