Nieuws

Vattenfall organiseert twee inloopbijeenkomsten rondom stand van zaken definitief ontwerp

Op dinsdag 23 januari heeft provincie Gelderland de voorkeursopstelling voor Windpark Echteld Lienden vastgesteld. Op basis van deze voorkeursopstelling worden nu door onderzoeksbureau Witteveen+Bos specifieke milieuonderzoeken uitgevoerd en maakt Vattenfall aan de hand van die uitkomsten een definitief ontwerp. Om uitleg te geven over de stand van zaken, persoonlijke vragen te beantwoorden en de laatste input hiervoor op te halen, nodigen we u van harte uit voor een van de twee inloopbijeenkomsten.

Tijdens de inloopbijeenkomsten zullen Vattenfall en de provincie aanwezig om meer tekst en uitleg te geven over het ontwerp en de stand van zaken. Daarnaast zijn de bijeenkomsten bedoeld om input op te halen bij de omgeving. We zijn bijvoorbeeld benieuwd naar welke kansen er nog zijn op het gebied van landschappelijke inpassing (zoals het toevoegen van groen of de vormgeving van het windpark). Of waar we op moeten letten bij het intekenen van o.a. wegen richting de turbines op specifieke plekken.

Provincie Gelderland heeft al een besluit genomen over het aantal turbines, de posities en de maximale hoogte. Uiteraard kunt u alle vragen daarover stellen en bieden we daar zoveel mogelijk duidelijkheid over. Voor het definitief ontwerp gaan wij uit van het besluit zoals dat nu genomen is door de provincie, dit staat momenteel niet ter discussie.

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op maandag 18 en dinsdag 26 maart.

Maandag 18 maart, van 16.00 – 21.00 uur:
Dorpshuis IJzendoorn
J.R. Zeemanstraat 12a, 4053 JN IJzendoorn

Dinsdag 26 maart, 16.30 – 21.00 uur
Duikenburg
Voorstraat 30, 4054 MX Echteld

Aanmelden

Meld u hier aan voor een van de inloopbijeenkomsten.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.