Nieuws

Uitstel VKA windmolenpark Echteld-Lienden

Provincie Gelderland neemt nog geen besluit over het voorkeursalternatief (VKA) windmolenpark Echteld-Lienden. In een voorkeursalternatief wordt beschreven hoeveel windturbines er geplaatst kunnen worden, hoe hoog deze mogen worden en op welke locaties.

Gelderland en initiatiefnemer Vattenfall hebben afgelopen maanden uitgebreid stil gestaan bij de planontwikkeling en de participatie rondom dit project. Momenteel staan er 4 windmolens langs de A15. Om aan de toenemende vraag om (duurzame) energie kunnen voldoen, zijn er modernere windtribunes nodig.

De provincie wil meer tijd nemen om de plannen te bestuderen en alle belangen goed te kunnen wegen. Naar verwachting neemt Gedeputeerde Staten begin 2024 een beslissing over het VKA.

Bron: Provincie Gelderland
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.