Nieuws

Terugblik digitale informatieavond windpark

Op dinsdag 5 september vond de digitale informatieavond voor windpark Echteld Lienden, onderdeel van Energiepark Echteld Lienden plaats. Tijdens deze avond werd de informatie van de fysieke informatieavonden op 29 maart en 26 juni herhaald. Deze avond was dan ook georganiseerd voor iedereen die niet aanwezig kon zijn op een eerdere informatieavond. Er waren mensen aanwezig uit zowel de gemeente Buren als de gemeente Neder-Betuwe. De avond werd gepresenteerd door initiatiefnemer Vattenfall en de provincie Gelderland.

Tijdens de avond werd er teruggekeken op de afgelopen periode, toegelicht wat de huidige stand van zaken is rondom het windpark, en vooruitgekeken naar de komende tijd. Na een presentatie was er ruimte om vragen te stellen en eventuele zorgen te bespreken. Ook Energiecoöperatie Echteld-Lienden was aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Alle informatie over de ontwikkeling van het windpark is terug te vinden op het online bezoekerscentrum: Windpark Echteld-Lienden (ik-doe-mee.nl). Indien u vragen heeft over het windpark, kunt u deze ook stellen via het bezoekerscentrum of dit contactformulier.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.