Nieuws

Subsidieaanvraag Zonnepark Panderweg-Oost ingediend

Begin september is de SDE++ subsidieaanvraag ingediend voor Zonnepark Panderweg-Oost. Dit is een subsidie vanuit het Rijk voor de stimulering van duurzame energieprojecten. Eind dit jaar of begin 2024 wordt duidelijk of deze subsidie wordt toegekend aan het project.

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor het zonnepark door. Op dit moment is het projectteam bezig met onderzoeken van de bodem, zoals grondmetingen en de zoektocht naar eventuele explosieven.

Daarnaast zal binnenkort een eerste kennismaking georganiseerd worden voor de werkgroep ‘monitoren beheer landschappelijk inpassing Zonnepark Panderweg-Oost’. Deze werkgroep zal monitoren of het beheer van de landschappelijke elementen van het plangebied, conform het vastgestelde “beheerplan” uitgevoerd wordt. Wanneer dit niet het geval is, of als de landschappelijke elementen zich onwenselijk ontwikkelen, kan er bijgestuurd worden via dit orgaan.

Raad van State

Na het toekennen van de vergunning door de gemeente Buren startte de beroepsperiode, die duurde tot 6 september j.l. Er zijn drie beroepen ingediend bij de Raad van State. Dit gaat effect hebben op de planning van het project. Maar hoe en wanneer dit proces gaat lopen is nog onbekend. Zodra meer bekend is over de planning, laten we dit u horen.
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.