Nieuws

Vergunning voor zonnepark Panderweg Oost

Vattenfall mag een zonnepark gaan bouwen in de gemeente Buren. Deze week ging de gemeenteraad akkoord met het verlenen van de benodigde vergunningen. Daarmee is de komst van het zonnepark een stap dichterbij gekomen.

Pieter Neven, wethouder ruimtelijke ontwikkeling bij gemeente Buren: “Het verlenen van de vergunning voor het zonnepark Panderweg Oost is een goede stap voor een duurzaam Buren. Het is belangrijk om lokaal duurzame energie op te wekken. Binnenkort wordt het omgevingsfonds duurzame energie in onze gemeente opgericht. Met dit omgevingsfonds kunnen projecten worden gefinancierd die het gebied rondom het zonnepark leefbaar houden. Het is goed om te zien dat dit project daar een bijdrage aan gaat leveren. Zo zetten we niet alleen in op duurzaamheid, maar ook op leefbaarheid in de omgeving. We vinden het ook belangrijk dat het terrein goed beheerd wordt met het oog op de agrariërs in de directe omgeving. Het beheerplan moet zorgvuldig uitgevoerd worden. Hierin ben ik graag een gesprekspartner.”

Ronald Nijenbanning, ontwikkelaar van zonneparken bij Vattenfall, reageert tevreden. “Het vaststellen van het bestemmingsplan en afgeven van de vergunning is altijd een belangrijke stap in zo’n project. Het proces tot nu toe was uitdagend vanwege verschillende belangen. We denken met het ontwerp een juiste balans gevonden te hebben en daar zijn we trots op. We zijn blij met de constructieve samenwerking met de gemeente en dat het ontwerp samen met de directe omgeving tot stand is gekomen.”

Over Zonnepark Panderweg Oost

Het zonnepark moet komen aan de noordkant van de A15 en ten zuiden van de Zilverlandseweg. Zonnepark Panderweg-Oost heeft een omvang van 35 hectare, waarvan 23,5 hectare bestemd is voor zonnepanelen. De overige 11,5 hectare wordt landschappelijk ingericht. Zo wordt het zonnepark omgeven door een blauw-groene zone. Hier passen we een brede watergangen met natuurvriendelijke oevers toe en maken we een kruidenrijke zone. Deze kruidenrijke zone zaaien we in met een mengsel dat vee-vriendelijk is, zodat het geen risico’s vormt voor omliggende agrarische percelen en het juist een kans is voor bijvoorbeeld schapenbegrazing. Vattenfall vindt het belangrijk dat inwoners van de gemeente Buren ook voordeel hebben van het zonnepark. Er zal een afdracht gedaan worden aan het omgevingsfonds van de gemeente Buren en er wordt momenteel een uniek voorstel uitgewerkt gezamenlijk met energie coöperatie Echteld-Lienden. Wij geloven in duurzame relaties en we willen een goede buur zijn. Zo kunnen we samen fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk maken. Op de webpagina van het project kunnen inwoners hier meer informatie over vinden en zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Over 30 jaar verkrijgt de grond weer haar agrarische functie. 

Volgende stappen

Nu de vergunningen zijn afgegeven kan Vattenfall subsidie gaan aanvragen voor het park. Daarna wordt begonnen met de aanbesteding voor de bouw. Wanneer beide succesvol zijn afgerond kan daarmee worden begonnen. Volgend jaar moeten de eerste werkzaamheden plaatsvinden. De eerste stroom wordt in het voorjaar van 2025 geproduceerd. 
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. We investeren fors in wind- en zonne-energie, om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.