Nieuws

Uitnodiging tweede informatieavond 26 juni a.s. 

Op maandagavond 26 juni 2023 vindt de tweede informatieavond plaats voor het windpark Echteld Lienden (onderdeel van Energiepark Echteld Lienden). Tijdens deze avond lichten we toe welke stappen al doorlopen zijn en kijken we verder naar het ontwerpproces en de financiële participatie voor het windpark. Er is uitgebreid de mogelijkheid om ideeën mee te geven op de eerste denkrichtingen voor het ontwerp. Deze tweede informatieavond vindt plaats in Dorpshuis IJzendoorn, J.R. Zeemanstraat 12a, 4053 JN te IJzendoorn. 

Programma 

Het programma ziet er als volgt uit: 

19.00 uur: Inloop

19.30 uur: Algemene toelichting

  • Terugblik vorige informatieavond 
  • Stand van zaken 
  • Vooruitblik

20.00 uur: Informatiemarkt 

  • Beschikbare informatie over ontwerpen 

21.00 uur: napraten met borrel – optioneel 

Terugblik eerste informatieavond en participatie 

Op 29 maart vond een eerste drukbezochte informatieavond plaats, waarbij de provincie Gelderland, Energiecoöperatie Echteld-Lienden en Vattenfall een toelichting gaven over de plannen, het proces en de (financiële) participatie. Na de presentaties was er een informatiemarkt met verschillende onderwerpen: Leefomgeving, Natuur & Landschap, Meeprofiteren (Energiecoöperatie Echteld-Lienden) en Participatie. Ook konden inwoners zich aanmelden voor de Omgevingsadviesraad. De Omgevingsadviesraad bestaat uit een vertegenwoordiging van omwonenden die als adviesraad mee-ontwerpt. De uiteindelijke ontwerpkeuzes worden gemaakt in het ontwerp-platform, waar naast inwoners via de Omgevingsadviesraad, ook belangenorganisaties, professionals en de provincie en beide gemeenten een rol hebben.  
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.