Nieuws

Eerste versie digitale bezoekerscentrum nu te bekijken

Digitaal bezoekerscentrum

Vattenfall wil zoveel mogelijk omwonenden betrekken bij de plannen voor Energiepark Echteld Lienden. Zo organiseren we fysieke bijeenkomsten met inwoners. Om ook de mensen die daarbij niet aanwezig kunnen zijn de kans te geven op de hoogte te blijven van het windpark, is o.a. het digitale bezoekerscentrum opgericht.

Op 29 maart vond de eerste energieavond van windpark Echteld-Lienden plaats. Tijdens deze avond hebben de provincie Gelderland en Vattenfall toegelicht hoe zij onderzoeken hoe 7 tot 11 windmolens naast de A15 geplaatst kunnen worden. Aan de hand van presentaties en een informatiemarkt werden de mensen meegenomen in de aanleiding, de procedure en hoe je kunt participeren. Op verschillende posters is de meest relevante informatie samengevat.

Definitieve versie

Dankzij het digitale bezoekerscentrum kun je nu vanaf jouw laptop of smartphone op de hoogte blijven van de plannen. Zo zijn in de eerste versie van het digitale bezoekerscentrum de posters van de energieavond te bekijken. In de definitieve versie van het centrum komt een interactieve kaart waarop de mogelijke ontwerpen gevisualiseerd worden, beschrijving over de provinciale processen, vergunningen en over de rolverdeling van de verschillende partijen in dit project. Ook komt er een mogelijkheid om digitaal vragen te stellen. Deze definitieve versie volgt later dit voorjaar. Uiteraard blijven we ook nog steeds fysieke bijeenkomsten organiseren en voeren we gesprekken met o.a. de omgevingsadviesraad. Zo zorgen we ervoor dat de hele omgeving mee kan denken bij de plannen van het windpark.

Nieuwsgierig? Loop hier de preview van het bezoekerscentrum digitaal binnen!
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.