Nieuws

Meeprofiteren van zonne- en windenergie: Vattenfall en Energiecoöperatie Echteld-Lienden gaan samenwerken

Vattenfall en Energiecoöperatie Echteld-Lienden gaan samen nadenken op welke manier de omgeving kan meeprofiteren van Energiepark Echteld Lienden. Ook gaan beide partijen onderzoeken hoe omwonenden kunnen worden betrokken bij de ontwikkeling ervan. De samenwerking tussen beide partijen werd officieel bekrachtigd door het ondertekenen van een intentieovereenkomst. 

Energiepark Echteld Lienden is de naam voor een aantal projecten aan beide zijden van de A15 nabij Echteld. Aan de noordkant is Vattenfall bezig met de ontwikkeling van een zonnepark aan de Panderweg, aan de zuidkant gaat het om een zonnepark bij de Spoorstraat. Daarnaast onderzoekt Vattenfall de mogelijkheden voor een windpark aan beide zijden van de A15. Het gaat om vervanging van de vier windmolens van Vattenfall aan de zuidkant en het toevoegen van windmolens aan de noordkant.  

Margit Deimel, directeur zonontwikkeling van Vattenfall denkt dat het grote voordelen heeft om wind en zon te combineren. “We zien dat het elektriciteitsnetwerk steeds meer onder druk staat. Zonnepanelen leveren in de lente en zomer de meeste elektriciteit, terwijl windturbines juist in de winter meer produceren. Zon en wind kunnen dus prima samen gebruik maken van één aansluiting op het hoogspanningsnet, in plaats van een aansluiting voor elk apart aan te leggen. Zo gebruiken we het net efficiënter en dat scheelt ook nog eens tijd en kosten. Daarom zoeken we voortdurend naar geschikte locaties waar zon en wind samen kunnen worden gerealiseerd. Dat hebben we hier in het gebied van Echteld en Lienden gevonden. En aangezien we uiteraard ook willen dat de omgeving meedenkt en meeprofiteert van de combinatie zon en wind is de samenwerking met energiecoöperatie Echteld-Lienden een perfecte uitkomst.” 

Lokaal maatwerk 

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er tot 2030 nog veel zonne- en windenergie bij gaat komen. Om acceptatie in de omgeving te vergroten, wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom van nieuwe projecten. Bert Budding, voorzitter van Energiecoöperatie Echteld-Lienden: “Ons doel is om te zorgen dat de wind- en zonneparken op een eerlijke manier worden ontwikkeld en dat iedereen kan meeprofiteren. Dat doen we natuurlijk op een manier die past bij onze regio. Om dat zo scherp mogelijk in kaart te brengen, staat er op dit moment ook een enquête uit om de precieze behoefte te peilen.” 

Gouden combinatie 

Gerard van Oostveen, manager windontwikkeling Vattenfall: “Juist door een ervaren ontwikkelaar met veel kennis en ervaring als Vattenfall te combineren met een energiecoöperatie met heel veel lokale kennis komen we het verst. Deze intentieovereenkomst is een mooie stap, maar vooral ook een begin van een intensieve samenwerking. De komende periode gaan we samen met de energiecoöperatie nadenken over de manier waarop we lokaal eigendom in onze projecten gaan invullen. Dat doen we in overleg met de gemeenten en provincie en daar betrekken we uiteraard ook de omgeving zelf bij.”  

Op 29 maart wordt de eerste informatieavond voor het windpark georganiseerd. Omwonenden zijn van harte welkom om mee te denken over de manier waarop zij willen meedoen en profiteren. Meer informatie hierover is te vinden op de site van Energiepark Echteld Lienden.

Foto: Gerard van Oostveen, Bert Budding en Margit Deimel (van links naar rechts).
Credits: Vattenfall/Jorrit Lousberg
Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.