Over zonnepark Panderweg-Oost

Tussen de A15 en de Panderweg in Lienden ontwikkelt Vattenfall een zonnepark. Het plangebied voor het zonnepark ligt aan de noordkant van de A15 en ten zuiden van de Zilverlandseweg. Zonnepark Panderweg-Oost heeft een omvang van 35 hectare, waarvan 25 hectare bestemd is voor zonnepanelen. De andere 10 hectare wordt landschappelijk ingericht.  

Landschappelijke inpassing

De ruimte om het zonnepark wordt landschappelijk ingepast door een groene zone. Hier passen we ecologisch maaibeheer toe, zodat gewassen waarvan de zaden al in de bodem zitten, de ruimte krijgen om te groeien. Een kruidenrijk gebied bevordert biodiversiteit. Ook leggen we brede watergangen en natuurvriendelijke oevers aan. 

Meedelen in de opbrengst

Vattenfall vindt het belangrijk dat je als inwoner van de gemeente Buren voordeel hebt van het zonnepark. Wij geloven in duurzame relaties en we willen een goede buur zijn. Zo kunnen we samen fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk maken. 

Tijdens informatieavonden en gesprekken met de omgeving kijken we waar de gemeenschap behoefte aan heeft. Voorbeelden van lokale voordelen uit vergelijkbare projecten zijn:

  • Lokaal eigenaarschap verkennen met Energiecoöperatie Echteld-Lienden;
  • Mee-investeren via een obligatieregeling;
  • Zelf verduurzamen van eigen woning of gebouw;
  • Korting op producten en diensten: zelf verduurzamen;
  • Bijdragen aan het omgevingsfonds van gemeente Buren.

Energiecoöperatie Echteld-Lienden komt dit najaar met een enquête om te pijlen waar behoefte aan is onder omwonenden om mee te profiteren. 

Kerncijfers  

25 hectare zonnepanelen

1,5 meter hoog

31 MWp verwacht vermogen

46.000 zonnepanelenenergieproductie komt overeen met het jaarlijks gemiddeld verbruik van 10.500 Nederlandse huishoudensVolg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.